Regulamin - Endorfia Gdańsk (Trójmiasto)

/Regulamin
Regulamin2018-10-19T14:33:47+00:00

Regulamin

Regulamin płatności Online

Słowniczek pojęć:
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży usługi sesji floatingu za pośrednictwem strony internetowej.
Miejsce wykonania usługi – Endorfia floating 80-419 Gdańsk, ul. Pstrowskiego 26
Firma – Akademia Redukcji Stresu Gutral, 80-275 Gdańsk ul. Karłowicza 36/4
Dane rejestrowe – NIP 584-122-85-37, REGON 220105645
Strona internetowa – strona internetowa www.endorfiafloating.pl
Usługa – sesja floatingu w kabinie deprywacji sensorycznej trwająca 60 min
Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

1. Sprzedaż usługi prowadzi Firma.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Usługi:
• Dokonanie rezerwacji sesję floatingu na stronie internetowej www.endorfiafloating.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub wybranie opcji „kup voucher ”
• uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
• otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Usługi, Kupujący powinien zapoznać się z informacjami na stronie internetowej www.endorfiafloating.pl dotyczącymi przeciwskazań do skorzystania z sesji floatingu. Zakup przez Internet jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacjami zawartymi na wskazanej stronie.
4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
6. Jeśli Klient dokonuje zakupu vouchera prezentowego przyjmuje do wiadomości iż voucher zostanie mu przesłany elektronicznie na wskazany adres e-mail, voucher będzie wystawiony imiennie na wskazaną w zamówieniu osobę, z terminem ważności : 3 miesiące. Voucher zostanie przesłany w przeciągu 24 godzin od momentu przesłania potwierdzenia płatności przez Przelewy24.
7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego .
8. Cena za Usługę zawiera 23% podatek VAT.
9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt Firmie. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@endorfiafloating.pl, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie przygotowana i przesłana na wskazany adres e-mail lub będzie gotowa do odbioru w miejscu wykonania usługi.
10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Usługę w cenie standardowej podanej na stronie internetowej Firmy.
11. Klient po dokonaniu płatności razem z rezerwacją terminu może dokonać zmiany terminu lub anulowania rezerwacji nie później niż na 48 godzin przed datą usługi. Do dokonania zmiany lub anulowania rezerwacji konieczny jest kontakt telefoniczny na numer podany na stronie www.endorfiafloating.pl. Po tym terminie nie ma możliwości zmiany terminu i anulowania rezerwacji.
12. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot płatności na swoje konto bankowe z którego dokonał płatności w terminie 7 dni roboczych.
13. Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
15. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@endorfiafloating.pl
16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
• dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
• datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
• opis przedmiotu reklamacji.
17. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
18. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
19. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Usługi, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Firmę.
20. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
21. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w miejscu wykonywania usługi.
22. Firma świadczy usługi sprzedaży Usługi sesji floatingu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
23. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.endorfiafloating.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
24. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.endorfiafloating.pl .Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
25. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji miejsca wykonywania usługi

Godziny otwarcia

Na sesje można przyjść
po dokonaniu rezerwacji
od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 9:30–21:30

Dane kontaktowe

ul. Pstrowskiego 26, Gdańsk-Wrzeszcz, 80-415

Phone: 601 63 27 04

Mobile: 601 63 16 72

Web: http://endorfiafloating.pl/